Montáž oken

 

Standardní montáž zahrnuje:

 

  • vyrovnání okna v připraveném stavebním otvoru
  • ukotvení na boční kotvy, nebo na samořezné turbo šrouby
  • zajištění jednokřídlých a nesymetrických dvoukřídlých oken proti svěšování křídla klíny a podložkami
  • vyplnění spáry mezi rámem a zdivem PU pěnou  
  • v případě montáže na jádrovou omítku vyplnění spáry na vnější straně akrylátovým tmelem 
  • seřízení okna
  • montáž kliky


   zpět